Kdy nejlépe vyvěsit ptačí budku?

15.10.2022

Také si lámete hlavu s touto otázkou? Jednoduchou a jasnou odpověď jsem našla na webu České ornitologické společnosti:

"Nejvhodnějším obdobím pro vyvěšování budek je jednoznačně podzim. Budky stihnou do jara takzvaně "opršet" a alespoň částečně splynout s okolím. Navíc druhy u nás zimující (např. sýkory či šoupálci) si vyhlížejí svou hnízdní dutinu už od podzimu a budky vyvěšené na jaře mohou ignorovat. Vyvěšování v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť. Pozdějším vyvěšením těmto druhům zajistíme, že na ně nějaká volná dutina zbude. Budky pro některé druhy se dokonce vyvěšují až v době, kdy se tento druh na lokalitě už ozývá (např. krutihlavi)." www.birdlife.cz

A proč budky vyvěšovat?

O tom, že jsou ptáčkové užiteční, se asi nebudeme přít. Často se ale setkávám s otázkou: Potřebují vůbec ptáčci naši pomoc?

Já tvrdím, že ano. V současné době už není tolik zarostlých úvozů a dutých stromů, které ptáčkové potřebují ke hnízdění. A druhou věcí je, že pokud si pověsíme budku v okolí, přilákáme si kus přírody k našemu domovu. Můžeme se pak těšit nejen z každodenního zpěvu, ale staneme se i svědky koloběhu ptačího života.

Může se nám podařit zahlédnout ptačí námluvy, nošení stébel do hnízda a následně i nejrůznější potravy mláďátkům. Je moc zajímavé poslouchat kvíkot ptáčat z budky i to, jak utichnou, když nás uslyší. Je krásné pozorovat, jak rodiče krmí své mladé a jak je ptáčata volají. A je neuvěřitelné sledovat, jak vylítávají z hnízda a učí se životu. Ze začátku často jen běhají a nebo skáčou po zemi, aby se později rozlétly do světa.

Jsem taková přírodní duše, takový přírodní blázen. Dokážu naše ptáčky sledovat hodiny. Ptačí říše a nejen ona je úchvatná.

O to větší radost mám, když mohu moje poznatky předávat svým dětem. Také právě proto jsme s manželem vymysleli projekt Popiko a snažíme se naučit i další děti, proč je tak důležité pomáhat přírodě. Snažíme se jim ukázat krásy nejen ptačí říše a vzbudit v nich lásku a touhu nezůstávat opodál, ale přiložit ruku a pomoci.

Naše výrobky nejsou klasickými hračkami. Asi i proto jsem už často slyšela námitku typu: vždyť z toho to dítě nebude mít radost. Tvrdím, že svět i děti jsou přesycené hračkami, hlavně těmi plastovými, a je potřeba jim ukazovat, co vše se skrývá za poklady v naší přírodě.

Přidejte se k nám a pomozte zaplnit svět ptačími budkami, hojně navštěvovanými krmítky nebo třeba i bzučícími hmyzími hotely a domky s vykukujícími veverkami. A dělejte to s dětmi.

Za tým Popiko
Zuzka

Stavebnici naší budky si můžete objednat ZDE a hotovou budku k pověšení ZDE